ماموریت جدیدی امروز به بازی اضافه شد

این ایونت باید در مود Slide Boost انجام بشه 5 بار اسلاید بزنید. 200 متر اسلاید بزنید. 15 نفر را با سلاحی از دسته SMG بکشید.  5 نفر را با سلاحی از دسته  SMG همزمان با اسلاید زدن بکشید.  15 نفر را با اسکوراستریک بکشید.  3 بار برنده بشید.  

aradg482 aradg482

ترجمه ایونت FTL در کالاف دیوتی موبایل

کشتن 15 نفر با شاتگان کشتن 25 نفر با شاتگان کشتن 10 نفر با شاتگان در حالت ADS یا (5 بار در حال اسلاید خوردن با شاتگان 5 نفر را بکوشید کشتن 10 نفر با شاتگان و پرک  Quick Fix کشتن 30 دشمن با استفاده از شاتگان آرگوس ( شاتگان جدید ) بار برنده شدن با شاتگان آرگوس ( شاتگان

aradg482 aradg482

ترجمعه ایونت SAI of Relief

ترجمعه ایونت SAI of Relief مامویت جدیدی امروز امد برای مولتی پلیر SAI of Relief 3 بار استفاده از اسکوراستریکUAV کسب 1000 امتیاز با اسکوراستریک کشتن 5نفر با سلاح سرد کشتن 10 نفر با اپراتوراسکیل Shadow Blade کشتن 15 نفر با سلاح سرد یا 2 کسب مدال Melee Master (کشتن 4نفر با سلاح سرد در یک بازی) کشتن 15 نفر

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Futuristic Fight در کالاف دیوتی موبایل

این ماموریت باید در Kurohana Metropolis تکمیل بشود. ترجمه رویداد Futuristic Fight در کالاف دیوتی موبایل 10 بازی به پایان برسانید. 30 نفر با سلاحی از دسته بندی Assault Rifle بکشید. 10 نفر با سلاح سرد بکشید. 5 مدال دلخواه دریافت کنید. 3 مرتبه پیروز شوید. 10 نفر را با اسکوراستریک دلخواه خود بکشید.

asefg482 asefg482

دسته بندی ها

ایونت ها و رویداد های کالاف دیوتی

ایونت ها

63 مقاله
اخبار کالاف دیوتی

اخبار

3 مقاله
اتچمنت های کالاف دیوتی

اتچمنت ها

54 مقاله
آموزش کالاف دیوتی

آموزش ها

5 مقاله
انتشار محتوای حمایت شده
اگر تولید محتوا در حوزه کالاف دیوتی می کنید می تونیم محتوای شما رو در وب سایت کالاف یار انتشار بدیم تا کانالتون و یا هر چیزی پیشرفت کنید.

محتوای حمایت شده

محتوا سازان

asefg482 63 مقاله
-- برنامه نویس و توسعه دهنده وب و موبایل و تولید کننده محتوا
توسعه دهنده و تولید کننده محتوا
aradg482 62 مقاله