ایونت Game Update Rewards دریافت جوایز سیزن جدید قبلا از شروع آن !

با انجام دادن این رویداد ها جوایز سیزن 6 بازی را رزرو میکنید و با انتشار فصل 6 جوایز را

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Detonation Dilemma در کالاف دیوتی موبایل

ماموریتهای این رویداد که باید در Search and Rescue تکمیل شوند. ترجمه ماموریت Detonation Dilemma در کالاف دیوتی موبایل سیزن

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Ground For Glory در کالاف دیوتی موبایل

ماموریت های این رویداد باید در Ground War Skirmish تمام شوند. ترجمه رویداد Ground War Skirmish در بازی کالاف دیوتی

asefg482 asefg482