ترجمه ایونت Face Melter در کالاف دیوتی موبایل

ماموریتهای ایونت باید در مولتی پلیر انجام شوند. ترجمه رویداد Face Melter در کالاف دیوتی موبایل 3 بار از اسکوراستریک

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Full Service Assault بازی کالاف دیوتی موبایل

ترجمه ایونت Full Service Assault بازی کالاف دیوتی موبایل نکته : برای تلکمیل این ماموریت شما باید در مپ Diesel

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت SMG Superiority در کالاف دیوتی موبایل

تمامی بخش های این ماموریت باید در مولتی پلیر تکمیل شوند. ترجمه رویداد SMG Superiority در بازی کالاف دیوتی موبایل

asefg482 asefg482