ایونت ها

ترجمه ایونت ها رویداد های بازی کالاف دیوتی موبایل

ترجمه ایونت Night Life در کالاف دیوتی موبایل

ماموریتهای این رویداد باید در Attack of the Night انجام شود. ترجمه ماموریت Night Life در کالاف دیوتی موبایل 5

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Steel Slugfest در کالاف دیوتی موبایل

ماموریتهای این ایونت باید در Goliath Clash انجام شود ! ترجمه ایونت Steel Slugfest در کالاف دیوتی موبایل 3 بازی

asefg482 asefg482

ترجمه ایونت Beat The Heat, Hit The Street در کالاف دیوتی موبایل

از 10 Weapon XP استفاده کنید. 5 نفر را همراه با پرک مولتی پلیر Fast Recover بکشید همراه با کلاس

asefg482 asefg482